Informacije u skladu sa članom 13 Uredbe EU 2016/679

Želimo da vas obavestimo, u skladu sa Evropskom uredbom 2016/679 takođe poznatom kao „Opšta uredba o zaštiti podataka“ (u daljem tekstu „GDPR“) koja se odnosi na zaštitu pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka da ne prikupljamo nikakve „lične podatke“.

Ako se informacije ne prikupe, ne mogu se ukrasti, zatražiti, otkriti ili zloupotrebiti. Zaštita vaših ličnih podataka je najbolji način da zaštitite svoju privatnost na mreži.

Kako definišemo “lične podatke”

Naša definicija ličnih podataka zasniva se na zakonima i propisima EU o privatnosti, uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Oni se široko smatraju najjačim zaštitnicima privatnosti na svetu. Smatramo ličnim podacima sve informacije o vama ili vašem ponašanju koje se mogu prikupiti od vas.

Politika kolačića

Upotreba kolačića

Sajt Spasicsnezanaautotrasporti.it ne koristi kolačiće

Ako želite da saznate više o načinima na koje vaš pretraživač čuva kolačiće tokom vaše navigacije, pratite ove veze na sajtovima odgovarajućih dobavljača.

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/

Google Chrome https://support.google.com/

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265